• 1
 • 2
 • 3

 
RASPORED SVETIH MISA
    
Datum i dan Sat sv. Mise Nakana

6. prosinca

petak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Nikola Glavinić

†Vice Kolić

7. prosinca

subota

u 6.00 sati

u 18.00 sati

† Mira Domes

† MarijaŠestanović

II. Nedjelja Došašća

8. prosinca

u 6.00 sati

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ruža, †Mato, †Slavica Papac

Niko, †Mande Milovčić, ††Milovčić

Župna sv. Misa – Pro populo

†Ivoslav Dropulić

Davor Nikolić

9. prosinca

ponedjeljak

u 6.00 sati

u 18.00 sat

-

†Ivo, †Tereza, †Ivan Martinović

10. prosinca

utorak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Pero, †Pavle(ž) Miletić

†Vesela, †Ambrozo Farac

11. prosinca

srijeda

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Angelina Petrović

KUMULATIVNA SVETA MISA

12. prosinca

četvrtak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

† Marija i Frano Antunović

†Antun Prohaska

13. prosinca

petak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Petar Brnada

†Ilija, †Šima(ž), †Jure Blažević

14. prosinca

subota

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Jozo Pozniak

-

III. Nedjelja Došašća

17. prosinca

Nedjelja Caritasa

u 6.00 sati

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

-

†Janja, †Pero Curić

Župna sv. Misa – Pro populo

†† iz obitelji Ćavar

†Nikola Radić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

29. studenog

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Kate, †Ivo, †Antica Mlinarić

†Marko Runje

30. studenog

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Pavao Salečić

†Ivica Šeman, †Anica Kobencel

I. Nedjelja Došašća

1. prosinca

u 6.00 sati

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Pero, †Mare Marić

†Stane, †Božo, †Mato Vuličević

Župna sv. Misa – Pro populo

†Erika, †Ante Škalabrin

†Ivo, †Kate Hrdalo

2. prosinca

ponedjeljak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

18.00 sati

-

†Ivuša Piantanida

†Ante Marković - sprovodna

3. prosinca

utorak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

u 18.00 sati

†Ruža Džono

†Vladimir Brnin

†Stana Vukić - sprovodna

4. prosinca

srijeda

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Ljepopio, ††Šutalo

†Marija Krstičević

5. prosinca

četvrtak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Mario Vladić, ††Vladić

†Jele,†Mato,†Ivo, †Nedjeljka Mojaš

6. prosinca

Prvi petak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Nikola Glavinić

†Vice Kolić

7. prosinca

subota

u 6.00 sati

u 18.00 sati

-

-

II. Nedjelja Došašća

8. prosinca

u 6.00 sati

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ruža, †Mato, †Slavica Papac

Niko, †Mande Milovčić, ††Milovčić

Župna sv. Misa – Pro populo

†Ivoslav Dropulić

Davor Nikolić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

22. studenog

petak

ZAVJETNI DAN

SV. IVANU PAVLU II.

u 7.00 sati

u 18.00 sati

u 18.00 sati

†Frane (ž), †Janko Krmek

†Marko, †Damjan Obšivač

† Nike Buconić- sprovodna

23. studenog

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ruža, †Vide Konjevod

†Velimir Sorgo-sprovodna

24. studenog

XXXIV. NEDJELJA KROZ GODINU

KRIST KRALJ

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Vlaho Pavlović

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Senka, †Nikola Dominiković

†Luko Sjekavica

25. studenog

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Igor Čupković

†Pero, †Perica, †Nikša, †Nike Krile

26. studenog

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stana(ž), ††Kmetović

†Antun Prohaska

27. studenog

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Sjtepan Kitin

KUMULATIVNA SVETA MISA

28. studenog

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Kate Kusalo

†Jakov Ivanišin

29. studenog

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Kate, †Ivo, †Antica Mlinarić

†Marko Runje

30. studenog

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Pavao Salečić

†Ivica Šeman, †Anica Kobencel

1. prosinca

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA

u 6.00 sati

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

-

†Stane, †Božo, †Mato Vuličević

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Erika, †Ante Škalabrin

†Ivo, †Kate Hrdalo

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

15. studenog

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Duje, †Anđa Jukić

†Petar Ramić

16. studenog

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ljubica, †Drago Dišipulo

†Vinka Lujak - sprovodna

17. studenog

XXXIII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Ivo, †Katica Bulić

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Alberta, †Jure Škalabrin

†Bože(ž), †Antun Čagalj

18. studenog

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivanka Miketić-sprovodna

†Štefica Lindi

19. studenog

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Marija Martić

†Ivo Mojaš

20. studenog

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† don Ante Dračevac

†Ivan Rajevac

21. studenog

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Bernardina Orlić

†Ana, †Ivan Staničić

22. studenog

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Frane(ž), †Janko Krmek

†Marko, †Damjan Obšivač

23. studenog

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ruža, †Vide Konjevod

-

24. studenog

XXXIV. NEDJELJA KROZ GODINU

KRIST KRALJ

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Vlaho Pavlović

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Senka, †Nikola Dominiković †Luko Sjekavica

 
 
Datum i dan Sat sv. Mise Nakana

8. studenog

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Vinka Mjehović

† Ante Sjekavica, ††Sjekavica

9. studenog

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Fedro Kasser – (sprovodna)

† Nikola, †Mladen Modrinić

10. studenog

XXXII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Mato, †Ane Dužević, ††Dužević

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Luko Ivanović

† Anka, † Drago Dominis, † Marija Demori

11. studenog

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Kata, †Dragan Mašulović

†Marica, † Pero Džono

12. studenog

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Božo Orlić

† Miho, † Marija Varezić

13. studenog

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Nikolina Mišić

KUMULATIVNA SVETA MISA

14. studenog

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Antun Milat

† Franjo Domitrović

15. studenog

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

† Petar Ramić

16. studenog

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ljubica, † Drago Dišipulo

-

17. studenog

XXXIII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Ivo, † Katica Bulić

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Alberta, † Jure Škalabrin

† Bože(ž), †Antun Čagalj

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

1. studenog

petak

SVI SVETI

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

†Marko, †Antun Čušević

†Ivana Obad

†Josip, †Nevenka Hrnkaš, †Ivo, †Kate Brbora

2. studenog

subota

DUŠNI DAN

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

† Mare Žuvelek

3. studenog

XXXI. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ivan Škrabić

Župna sv. Misa – Pro Populo

††Matić Žigović

†Stijepo, †Tonka, †Milo Đurđević

4. studenog

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

† Ivo Zec

5. studenog

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Drage Arbanas

† Silva, †Pavo Klokoč

6. studenog

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stijepo, †Rita Hančević

†Zorka, †Severino, †Hamlet Penzo

7. studenog

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Mato Džono

† Toma Udovičić

8. studenog

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Vinka Mjehović

† Ante Sjekavica, ††Sjekavica

9. studenog

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

-

10. studenog

XXXII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Mato, †Ane Dužević, ††Dužević

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Luko Ivanović

†Anka, †Drago Dominis, †Marija Demori

        
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

25. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† č. s. Branka

†Stjepan, †Hrvoje Slišković, ††Knezović, ††Vidović

26. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Nikola Batina

NEMA SVETE MISE

27. listopada

XXX. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Vinko Besjedica

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Đuro, †Danica Pavlović

†Stijepo, †Niko, †Anica Đurišić

28. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

u 18.00 sati

Biserka Matutinović

†Ivo Barbier, †Marko Petković, †Nevenka Radić

† Anka Hiltner - sprovodna

29. listopada

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Pero Gustin

†Antun Prohaska

30. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

†Vido Vlahinić

31. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

†Nikša, †Pero Vukas

1. studenog

petak

Svi Sveti

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

† Marko, †Antun Čušević

†Ivana Obad

†Josip, †Nevenka Hrnkaš, †Ivo, †Kate Brbora

2. studenog

subota

Dušni dan

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

†Mare Žuvelek

3. studenog

XXXI. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ivan Škrabić

Župna sv. Misa – Pro Populo

††Matić Žigović

†Stijepo, †Tonka, †Milo Đurđević

 
 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

18. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Luka, †Veseljka Beritić

†Luka, †Beba Hrnić

19. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

-

20. listopada

XXIX. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Mato, †Ane Dužević

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Štefica, †Antun Baica

Inicijativa 72 sata bez kompromisa

21. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

†Marko, †Ljubica Kvestić

22. listopada

utorak

BLAGDAN SV. IVANA PAVLA II.

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mato Prebisalić

Na nakanu Schonstattskog pokreta

23. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivo Gojak

KUMULATIVNA SVETA MISA

24. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ane, †Nada, †Ivo, †Anica Bašica

†Iva Tolić

25. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† č. s. Branka

†Stjepan, †Hrvoje Slišković, ††Knezović, ††Vidović

26. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Nikola Batina

NEMA SVETE MISE

27. listopada

XXX. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Vinko Besjedica

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Đuro, †Danica Pavlović

†Stijepo, †Niko, †Anica Đurišić

 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

11. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ruža Pavlović

† Ivo Prkoča

12. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Marijo Pehar

NEMA VEČERNJE SVETE MISE

13. listopada

XXVIII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Antun, †Nikica, ††Ljubić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Mladen Ivanković

†Ivan Ćorvila

14. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ante Raguž

†Žarko Marić

15. listopada

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Marija Katičić

††Udovičić, ††Vukčević

16. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Made Prebisalić

†Božica Kitin

17. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mato Oberan

†Davor Grbić

18. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Luka, †Veseljka Beritić

†Luka, †Beba Hrnić

19. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

†Vedrana Agatić

20. listopada

XXIX. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Mato, †Ane, ††Dužević

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Štefica, †Antun Baica

Inicijativa 72 sata

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

4. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ivo Beg

†Šimun i ostali iz obitelji

5. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mare Žuvelek - sprovodna

-

6. listopada

XXVII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Luce, †Pavo Miladin

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Franjo Vnučec

Na nakanu inicijative „40 dana za život“

7. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

††Matana, †Petar, †Slavica, †Pavo, †Nike

8. listopada

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Josip Santini

†Ante, †Marija Tomašić

9. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Po nakani za sve iz obitelji

KUMULATIVNA SVETA MISA

10. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Frano, †Kate Lepeš

† Ratimir Lopina

11. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ruža Pavlović

† Ivo Prkoča

12. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

-

NEMA VEČERNJE SVETE MISE

13. listopada

XXVIII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Antun, †Nikica, ††Ljubić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Mladen Ivanković

† Ivan Ćorvila

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

27. rujna

petak TRODNEVNICA

u 7.00 sati

u 19.00 sati

u 19.00 sati

†Miho Arbanas

†Tonka, †Milo, †Stijepo Đurđević

Na nakanu darovatelja

28. rujna

subota TRODNEVNICA

u 7.00 sati

u 19.00 sati

-

† Jerko Stupin

29. rujna

XXVI. NEDJELJA KROZ GODINU

FESTA SV. MIHAJLA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

† Marija, †Branko Brzica

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Ivo Krešić, † † Krešić

† Lovro Ljevak

30. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Marko, ††Marić, ††Azinović

†Marko Petković, †Marija Čebulc

1. listopada

Utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Vido, †Anica, †Petar, †Marjan Batina

†Teofilo, †Marko, †Kata Čeferin

2. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Za duše u čistilištu

Na nakanu M. M.

3. listopada

četvrtak

u 8.00 sati

u 18.00 sati

†Stana(ž), †Jovan Ristić

† dr. Jakša Šegedin

4. listopada

Prvi petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ivo Beg

†Šimun i ostali iz obitelji

5. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Mare Žuvelek – sprovodna

-

6. listopada

XXVII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Luce, † Pavo Miladin

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Franjo Vnučec

Na nakanu inicijative „40 dana za život“

 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

20. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Petar Ramić

†Zoran Milivojević

21. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Stjepan Pavlović

†Tomislav Vlašić

22. rujna

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Marija, †Blaž Ursić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Luka, †Anđa, †Đuro Raguž

Na nakanu Schönstattskog pokreta

23. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Branka Dujmović

†Maja Pavlović

24. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Kika Palić

†Miho Tomaš

25. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ivo Svetac

KUMULATIVNA SVETA MISA

26. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Anđelko Obad

†Stjepan Tomić

27. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Miho Arbanas

†Tonka, †Milo,†Stijepo Đurđević

28. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

-

-

29. rujna

XXVI. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Marija, †Branko Brzica

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Ivo, ††Krešić

†Lovro Ljevak

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

13. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Miljenko Papa

†Jozo Pozniak

14. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Davor Grbić - sprovodna

†Franica Gjuranović

15. rujna

XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Nikola Vrnoga

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Vice(ž) Modrinić

†Ivo Puh

16. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ane, †Baldo Mihočević, †Ane, †Miho Vlašić

†Zvonko, †Anka, †Pejo, †Živko Pavić

17. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ivan Matić Žigović

†Nikica Račić

18. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ada Merčep

†Antun Prohaska

19. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Vlaho Modrinić

Za zdravlje bebe

20. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Petar Ramić

†Zoran Milivojević

21. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Stjepan Pavlović

†Tomislav Vlašić

22. rujna

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Marija, †Blaž Ursić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Luka, †Anđa, †Đuro Raguž

Na nakanu Schonstattskog pokreta

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

6. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

u 19.00 sati

†Jerko, †Dinka Bralić

†Stane, †Niko Kralj

†Zoran Vukosav

7. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Luce Marić - sprovodna

†Marinko Vlahinić

8. rujna

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Ivan Škrabić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Ante Bogdanović

†Luce, †Andrija Klokoč

9. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

-

†Jelena Lovrić, †Nedjeljka Stjepović

10. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Diana Omić

†Rihard Ramić

11. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Dražen, †Cvjeta Jović

KUMULATIVNA SVETA MISA

12. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Luka, †Anica Obad

†Albert, †Marija, †Ladislav Tihole

13. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Miljenko Papa

†Jozo Pozniak

14. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

-

†Franica Gjuranović

15. rujna

XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Nikola Vrnoga

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Vice(ž) Modrinić

†Ivo Puh

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

30. kolovoza

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

u 19.00 sati

†Drago, †Ljubica Dišipulo

†Mare Tomaš

†Andro Zarač - sprovodna

31. kolovoza

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Vedrana Agatić

†Mara, †Vlado Kukavičić

1. rujna

XXII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Jure Marić

Župna sv. misa – Pro Populo

†Đuro, †Terezija Šnajder

†Andrija Bralić,†Damira Poljanić

2. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

-

†Kate Radović

3. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Duško Čubrić

Ivo Sjekavica

4. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Stipe, †Neno Barač

†Klara

5. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Aneta,†Andrija,†Neno,†Ivo Bralić

††ob. Marka i Pere(ž) Barač

6. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

u 19.00 sati

†Jerko, †Dinka Bralić

†Stane, †Niko Kralj

†Zoran Vukosav - sprovodna

7. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Luce Marić - sprovodna

-

8. rujna

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Ivan Škrabić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Ante Bogdanović

†Luce, †Andrija Klokoč

 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

16. kolovoza

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Klara, †Nikša Sindik

†Liberanka Reskušić

17. kolovoza

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Petar Ramić

†Ane Sessa-sprovodna

18. kolovoza

XIX. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 19.00 sati

†Miho, †Mare, †Niko Zvone

Župna sv. misa – Pro Populo

†Marija, †Vlaho Bjelokosić, †Emilija Ercegović

19. kolovoza

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Sanja Marić-Milković

†Hrvoje, †Janja, †Stjepan, ††Gudelj

20. kolovoza

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Hrvoje Čikato

†Frano Barčot

21. kolovoza

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Mihajlo Putica

†Mare Katičić

22. kolovoza

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Pero, †Romana Mage

Na nakanu Schonstattskog pokreta

23. kolovoza

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Josip Vlahušić

†Vesna Dovbenko

24. kolovoza

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Pero Matić

-

25. kolovoza

XXI. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 19.00 sati

†Niko, †Jele Mozara, †Kate Botica

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Tonko Bragulin

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

9. kolovoza

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Petar, †Zorka, †Marijan Babić

†Zvonko Kera

10. kolovoza

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Hrvoje Hrastina

†Stane Rodić, †Cecilija Matić

11. kolovoza

XIX. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Ivan Orlić

Župna sv. misa – Pro Populo

†Mare, †Klare, †Luko Bule

12. kolovoza

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Emica, †Niko Vrhovac

Na nakanu za zdravlje

13. kolovoza

utorak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Marko Marić

†Željko Martinović

14. kolovoza

srijeda

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Pave Spremić

KUMULATIVNA SVETA MISA

15. kolovoza

četvrtak

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Luce, Pavo Miladin

Župna sv. misa – Pro Populo

†Ivo Prebisalić

16. kolovoza

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Klara, †Nikša Sindik

†Liberanka Reskušić

17. kolovoza

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

-

†Ane Sessa - sprovodna

18. kolovoza

XX. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 19.00 sati

†Miho, †Mare, †Niko Zvone

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Marija, †Vlaho Bjelokosić, †Emilija Ercegović

 
 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

2. kolovoza

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Anđelko Curić

†Kate Palinić

3. kolovoza

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Anica Cobenzl - sprovodna

†Štefica, †Nikola Fadljević

4. kolovoza

XVII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Blaženka, †Željka, †Božo Mihaljević

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Marija Antunica

5. kolovoza

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Ivo, †Stijepo Bakija

†Miro Krstanović

6. kolovoza

utorak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Frano Goić, †Daniela Spajić

Na nakanu zdravlja duše i tijela

7. kolovoza

srijeda

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Kate Stanković

†Mirko Hiltner

8. kolovoza

četvrtak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Miro Čokljat

†Ivan, †Paval, †Marija Botica

9. kolovoza

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Petar, †Zorka, †Marijan Babić

†Zvonko Kera

10. kolovoza

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Hrvoje Hrastina

†Stane Rodić, †Cecilija Matić

11. kolovoza

XIX. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Ivan Orlić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Mare, †Klare, †Luko Bule

 
 
 
Datum i dan Sat sv. Mise Nakana

26. srpnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

††Violić, †Made, †Antun, †Mira

Na Gorici sv. Vlaha - †Mijo Dabo

27. srpnja

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Ljiljanka Moreti

†Nikola Cvjetović

28. srpnja

XVII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Janja Prce

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Dobroslav Ćosić

29. srpnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

-

†Nikica Račić

30. srpnja

utorak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Marija, †Anton, †Ante, ††Nola

†Ivo Soko

31. srpnja

srijeda

u 7.00 sati

u 20.00 sati

Za zdravlje Nikoline

†Mihajlo Kitin

1. kolovoza

četvrtak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Stanko, †Božo, †Anica, ††Pandža

†Marta Vrnoga

2. kolovoza

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Anđelko Curić

†Kate Palinić

3. kolovoza

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

-

†Štefica, †Nikola Fadljević

4. kolovoza

XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Blaženka, †Željka, †Božo Mihaljević

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Marija Antunica

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

19. srpnja

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Mato, †Nikica Antunica

†Ivo Rudenjak

20. srpnja

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

† Vedrana Agatić- sprovodna

†Anica Perić

21. srpnja

XVI. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Željko Marić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Ruža Džono

22. srpnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Stipe, ††Vladić

Na nakanu Schonstattskog pokreta

23. srpnja

utorak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Toni Turk

†Pavo, †Ivo, †Mare Čučka

24. srpnja

srijeda

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Boško Burić

KUMULATIVNA SVETA MISA

25. srpnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Anica Boroje

†Rade(m) Hrdalo

26. srpnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

u 20.00 sati

†Violić, †Made, †Antun, †Mira

Na Gorici sv. Vlaha - †Mijo Dabo

NEMA VEČERNJE MISE

27. srpnja

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Ljiljanka Moretti - sprovodna

†Nikola Cvjetović

28. srpnja

XVII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Janja Prce

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Dobroslav Ćosić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

12. srpnja

petak

7.00 sati

20.00 sati

†Marija Šimunović

†Ana Jelavić Šako

13. srpnja

subota

7.00 sati

20.00 sati

Na nakanu Mata Bupića

†Hrvoje Hrastina

14. srpnja

XV. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Katarina, †Ilija Dončić

Župna sv. misa – Pro Populo

†Jozo Pozniak

15. srpnja

ponedjeljak

7.00 sati

20.00 sati

†Petar Miličić

†Marija, †Pero Pavlina

16. srpnja

utorak

7.00 sati

20.00 sati

†† iz obitelji Vlahušić

†Marica Restović

17. srpnja

srijeda

7.00 sati

20.00 sati

Za zdravlje i obraćenje

†Anđelko Curić

18. srpnja

četvrtak

7.00 sati

20.00 sati

†Pero Buconić, †Marija, †Ivo Anković

†Ilija, †Božica, †Ratimir, ††Lopin

19. srpnja

petak

7.00 sati

20.00 sati

†Mato, †Nikica Antunica

†Ivo Rudenjak

20. srpnja

subota

7.00 sati

20.00 sati

-

†Anica Perić

21. srpnja

XVI. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Željko Marić

Župna sv. misa – Pro Populo

†Ruža Džono

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

5. srpnja

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Niko, †Andrija Šanje

†Jele, †Pero Šišina

6. srpnja

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Marija Anić

†Pero Vuletić

7. srpnja

XIV. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Pero Lončarica

Župna sv. misa – Pro Populo

†Jozo Marić

8. srpnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

-

†Božica Bogdanović

9. srpnja

utorak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Marko Boro

†Marija Šimunović

10. srpnja

srijeda

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Nikola Grljević

KUMULATIVNA SVETA MISA

11. srpnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Veseljka, †Luka Beritić

†Melko Antunica

12. srpnja

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Marija Šimunović

†Ana Jelavić Šako

13. srpnja

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

-

-

14. srpnja

XV. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Katarina, †Ilija Dončić

Župna sv. misa – Pro Populo

†Jozo Pozniak

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

28. lipnja

Petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Mare, †Pero Šanje, †Pero Šanje(unuk)

†Luko, †Mare Kraljević, †Jele Domaćin

29. lipnja

subota

u 7.00 sati

-

†Ada, †Aco Lečić

NEMA VEČERNJE SVETE MISE

30. lipnja

XIII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Željko Pavlović (I. godišnjica)

Župna sv. misa – Pro Populo

†Mare, †Pero, †Ian, †Mare Vodopija

1. srpnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

-

†Pavao Salečić

2. srpnja

utorak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Vide i Ruže Konjevod

†Antun, †Tonka, †Vjekoslav Karužić

3. srpnja

srijeda

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Ruža Džono

†Tonko, †Srećka Šoletić, †Dolores Merčep

4. srpnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

Za zdravlje

†Ane Marković

5. srpnja

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Niko, †Andrija Šanje

†Jele, †Pero Šišina

6. srpnja

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Marija Anić

†Pero Vuletić

7. srpnja

XIV. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Pero Lončarica

Župna sv. misa – Pro Populo

†Jozo Marić

 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

21. lipnja

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Stijepo, †Cvijeta Popović

†Marija Pendo

22. lipnja

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Baldo, †Ane Baica

Na nakanu Schonstattskog pokreta

23. lipnja

XII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Mariija, †Blaž Ursić

Župna sv. misa – Pro Populo

† Luke, †Pero Vodopia

24. lipnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

-

†Ivana, †Mato Rajičević

25. lipnja

utorak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Slavko Maletić

†Erika, †Ante Škalabrin

26. lipnja

srijeda

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Ivo, †Stojka, †Stana Noković

KUMULATIVNA SVETA MISA

27. lipnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Mijo Marušić, †Pero Brbora

†Mato Radić

28. lipnja

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Mare, †Pero Šanje, †Pero Šanje(unuk)

†Luko, †Mare Kraljević, †Jele Domaćin

29. lipnja

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

-

NEMA VEČERNJE SVETE MISE

30. lipnja

XIII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Željko Pavlović

Župna sv. misa – Pro Populo

†Mare, †Pero, †Ivan, †Mare Vodopija

 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

14. lipnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Merica Šarić

†Velimir Lopin

15. lipnja

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

u 19.00 sati

Za zdravlje djece i mir ob. Nade Copić

Vjenčanje: Beletić-Zarač

Po nakani ob. Muhoberac

16. lipnja

NEDJELJA

Presveto Trojstvo

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Ivan Škrabić

Župna sv. misa – Pro populo

†Marko Prkačin, ††Prkačin

17. lipnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Ruža Džono-sprovodna

†Mato Jelić

18. lipnja

utorak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Vido, †Marija, †Pero Dadić

†Miho Benić

19. lipnja

srijeda

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Alberta, †Juraj Škalabrin

††Kropej

20. lipnja

četvrtak

Tijelovo

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Veseljka, †Luka Beritić

Župna sv. misa – Pro populo

†Ivo, †Kate, †Mato, †Marija Beg

21. lipnja

petak

u 7.00 sati

u 20.00 sati

†Stijepo, †Cvijeta Popović

†Marija Pendo

22. lipnja

subota

u 7.00 sati

u 20.00 sati

-

Na nakanu Schonstatskog pokreta

23. lipnja

XII. NEDJELJA

KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Marija, †Blaž Ursić

Župna sv. misa – Pro populo

†Luke, †Pero Vodopia

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

7. lipnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Anđa Primorac

†Dubravka Pavlović

8. lipnja

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Anka Brnin

KRIZMA

9. lipnja

NEDJELJA PEDESETNICE

-DUHOVI -

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Lucija Grizelj

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Petar, †Jele, ††Matić

† Nikola, †Anica Stanković

10. lipnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

-

†Mara, †Vlado Barilar

11. lipnja

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

u 19.00 sati

†Nada Mandušić

†Antun Vlašić

†Danka Staničić - sprovodna

12. lipnja

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ruža, †Stojan Krmek

KUMULATIVNA SVETA MISA

13. lipnja

četvrtak

sv. Antun

u 5.00 sati

u 6.00 sati

u 7.00 sati

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 19.00 sati

-

†Slobo Vladić, ††Vladić

†Tonći, †Katica Grgić

†Rajmond, †Vite, †Tonći Zorenč

†Rade, †Jele Dolina

†Jerko Stupin

14. lipnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Merica Šarić

†Velimir Lopin

15. lipnja

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

u 19.00 sati

-

Vjenčanje: Beletić – Zarač 

-

16. lipnja

PRESVETO TROJSTVO

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 20.00 sati

†Ivan Škrabić

Župna sv. misa – Pro Populo

†Marko, ††Prkačin

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

31. svibnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ivan, †Luce, †Danica Grgić

†Ivo,†Nedjeljka,†Mato,†Jele Mojaš

1. lipnja

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ante Mrkonjić

NEMA VEČERNJE MISE

2. lipnja

VII. USKRSNA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Miho, †Božica Dadić

Župna sv. misa – Pro populo

†Mario Bareza

†Mato Bajurin

3. lipnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Mara Mustapić

†Nikola, †Kate Manenica

4. lipnja

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Zorka, †Ines Ivanišević

†† iz obitelji Zucalo

5. lipnja

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Filip, †Ivo Ćorić

†Miho, †Cvijeta Ćorak, †don Jozo Mihovilović

6. lipnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Andrija, †Luce Klokoč

†Ivan Stanković

7. lipnja

Prvi petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Anđa Primorac

†Dubravka Pavlović

8. lipnja

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Anka Brnin (sprovodna)

KRIZMA

9. lipnja

NEDJELJA PEDESETNICE

-DUHOVI -

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Lucija Grizelj

Župna sv. misa – Pro populo

†Petar, †Jele, ††iz obitelji Matić

†Nikola, †Anica Stanković

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

24. svibnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Vjekoslav Podgornik, ††Bistrić

†Zvonko Krznar

25. svibnja

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Mile Periš

Na nakanu darovatelja

26. svibnja

VI. USKRSNA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Antun Konsuo

Župna sv. misa – Pro populo

†† Sentić

†Mande Čagalj, †Anđelka Litrić

27. svibnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sat

-

†Vjeko Miloslavić

28. svibnja

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ivan Hure

††Sopjanac, ††Šušak

29. svibnja

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Mirko Matijević

†Miho, †Mare Zvone

30. svibnja

četvrtak

UZAŠAŠĆE

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Vlahović Justina

†Miho Gvozden

31. svibnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ivan, †Luce, †Danica Grgić

†Ivo,†Nedjeljka,†Mato,†Jele Mojaš

1. lipnja

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

-

NEMA VEČERNJE SVETE MISE

2. lipnja

VII. USKRSNA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Miho, †Božica Dadić

Župna sv. misa – Pro populo

†Mario Bareza

†Mato Bajurin

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

17. svibnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Zvonko, †Anka, †Pejo, †Ivo Pavić

†Milo, †Tonka, †Stijepo Đurđević

18. svibnja

subota

u 7.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

 

-

PRVA PRIČEST

Vjenčanje s misom:

Rudolf Glasnović – Maris Kovačić

19. svibnja

V. USKRSNA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Antun, † Nikica, ††Ljubić

Župna sv. misa – Pro populo

†Stupin Jerko

†Kate Milutin

20. svibnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

u 19.00 sati

†Pavo Butijer

Luka Hrnić

†Đuro Miletić

21. svibnja

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Niko, †Kate Primić

†Mato, †Marija, †Mato Kušar

22. svibnja

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Mato Pušić, †Ana, †Slavko Strnad

KUMULATIVNA SVETA MISA

23. svibnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Marija, †Pero Matuško

†Kate, †Ivo Brbora

24. svibnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Vjekoslav Podgornik, ††Bistrić

†Zvonko Krznar

25. svibnja

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Mile Periš

-

26. svibnja

VI. USKRSNA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Antun Konsuo

Župna sv. misa – Pro populo

† Sentić

†Mande Čagalj, †Anđelka Litrić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

10. svibnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ante Mrkonjić

†Kate, †Marko Vidojević

11. svibnja

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ruža Šanje, †Ruža Kulaš

Za maturante 1990.

12. svibnja

IV. USKRSNA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Anica Glavinić

Župna sv. Misa – Pro populo

†Marija, †Ivo Vojvodić

†Leposava, †Josip Soljačić, †Jele Kalinić

13. svibnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ivo Milovčić

†Zlatko Sentić

14. svibnja

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

u 19.00 sati

†Stoja Merdžan

†Ivan Mrvalj

†Nevenka Kelez - sprovodna

15. svibnja

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Niko Čučuk

†Miho Vukić

16. svibnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Katarina Bijelić

†† iz obitelji Bijele

17. svibnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Zvonko, †Anka, †Pejo, †Ivo Pavić

†Milo, †Tonka, †Stijepo Đurđević

18. svibnja

subota

u 7.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

-

PRVA PRIČEST

Vjenčanje s misom:

Rudolf Glasnović – Maris Kovačić

19. svibnja

V. USKRSNA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Antun, †Nikica, ††iz ob. Ljubić

Župna sv. Misa – Pro populo

†Jerko Stupin

†Kate Milutin

 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

3. svibnja

Prvi petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

u 19.00 sati

†Stane, †Stjepan Gustin

†Stipan Barbir

†Stijepo Bakija

4. svibnja

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

-

Ivo Rilović

5. svibnja

III. USKRSNA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Ivan Dukić, †Ivan Kuroc

Župna sv. Misa – Pro populo

†Kate, †Niko Čučuk

†Danica Džono

6. svibnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Aleksandar Kravarović

††iz obitelji Anelić

7. svibnja

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Marija, †Stjepan Bojko

†Kata Radoš

8. svibnja

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Bruno Storelli

KUMULATIVNA SVETA MISA

9. svibnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Igor Morović

†Ivo Kralj

10. svibnja

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ante Mrkonjić

†Kate, †Markio Vidojević

11. svibnja

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

-

Za maturante 1990.

12. svibnja

IV. USKRSNA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Anica Glavinić

Župna sv. Misa – Pro populo

†Marija, †Ivo Vojvodić

†Leposava, †Josip Soljačić, †Jele Kalinić

 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

5. travnja

petak

u 7.00 sati

u 18.15 sati

u 19.00 sati

†Dome, †Ante Lopin

Pobožnost Križnog Puta

†Branko Tomaš

6. travnja

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Anka Žagar-sprovodna

†Nikola Cvjetović-sprovodna

7. travnja

V. KORIZMENA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Nikola, †Ljube Radić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Egmunt Neir

†Mare Bule

8. travnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

-

†Stijepo Kušelj

9. travnja

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Vesna Mijović

†Stijepo Radić

10. travnja

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Mila, †Ivo Krešić

KUMULATIVNA SVETA MISA

11. travnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Nikola, †Mara Carević

†Vido Stanković

12. travnja

petak

u 7.00 sati

u 18.15 sati

u 19.00 sati

†Kate Borica, †Niko, †Jele Mozara

Pobožnost Križnog Puta

†Mario Veža

13. travnja

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

-

†Nikola Cvjetović

14. travnja

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE

CVJETNICA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 16.00 sati

u 19.00 sati

†† iz obitelji Ćorak

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Anja Florean

Misa za djecu s posebnim potrebama

†Jozo Lovrić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

29. ožujka

petak

u 7.00 sati

u 17.15 sati

u 18.00 sati

†Nikola, †Stijepo Boro

Pobožnost Križnog Puta

†Nikola Ursić

30. ožujka

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mare Previšić-sprovodna

†Željko Matijić

31. ožujka

IV. KORIZMENA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Mara, †Josip, †Žarko Šuta

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Ane, †Antun Svetac

†Ljerka, ††Ruso

1. travnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Stijepan Lonac

Na nakanu darovatelja

2. travnja

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

Na nakanu

†Ana, †Ante Petrović

3. travnja

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Đuro, †Anđa, †Luka Raguž

†Ante Farac

4. travnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sat

†Niko Smrdelj

†Tanja, †Ivica Šekerija

5. travnja

petak

u 7.00 sati

u 18.15 sati

u 19.00 sati

†Dome, †Ante Lopin

Pobožnost Križnog Puta

†Branko Tomaš

6. travnja

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

7. travnja

V. KORIZMENA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Nikola, †Ljube Radić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Egmunt Neir

†Mare Bule

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

22. ožujka

petak

u 7.00 sati

u 17.15 sati

u 18.00 sati

†Lukša, †Žuva(ž)Lazimbat, †Vinko, †Anka Kucula

Pobožnost Križnog Puta

Na nakanu Schonstattskog pokreta

23. ožujka

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Rafo Dražeta

†Đurđa Matijašević-sprovodna

24. ožujka

III. KORIZMENA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Vladimir Miljević

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Josip Hofmajster

†Ana, †Jozo Braškin

25. ožujka

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

††iz obitelji Ante i Željane Nižić

Na nakanu darovatelja

26. ožujka

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Zahvala

†Kuzma, †Jele, ††iz obitelji Lombardić

27. ožujka

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mila Dragobratović

KUMULATIVNA SVETA MISA

28. ožujka

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Katica Zanoni

†Jerko Bešlić

29. ožujka

petak

u 7.00 sati

u 17.15 sati

u 18.00 sati

†Nikola, †Stijepo Boro

Pobožnost Križnog Puta

†Nikola Ursić

30. ožujka

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Željko Matijić

31. ožujka

IV. KORIZMENA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Mara, †Josip, †Žarko, ††Šuta

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Ane, †Antun Svetac

†Ljerka, ††Ruso

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

15. ožujka

petak

u 7.00 sati

u 17.15 sati

u 18.00 sati

†Matka (ž) Vitković

Pobožnost Križnog Puta

†Tilda Kuković

16. ožujka

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Meliko Antunica

17. ožujka

II. KORIZMENA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Antun Kristić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Mato Mišković

†Frane, †Stijepo Sesjak

18. ožujka

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Mara Raguž

19. ožujka

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Po nakani

†Ivan Arapović

20. ožujka

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stijepo Kuzmanić

†Stipo, †Kate Kreselja

21. ožujka

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Jozo Bakara

†Vatreni Bartulović

22. ožujka

petak

u 7.00 sati

u 17.15 sati

u 18.00 sati

†Lukša, †Žuva(ž) Lazimbat, †Vinko, †Anka Kucula

Pobožnost Križnog Puta

Na nakanu Schonstattskog pokreta

23. ožujka

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Đurđa Matijašević-sprovodna

24. ožujka

III. KORIZMENA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Vladimir Miljević

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Josip Hofmajster

†Ana, †Jozo Braškin

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

8. ožujka

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Zlatko Ogresta

†Mato Šimunović

9. ožujka

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

10. ožujka

I. KORIZMENA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Marija, †Blaž Ursić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Vjekoslav Karužić

†Ana Čupić

11. ožujka

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Marija, †Antun Damjanović

Na nakanu darovatelja

12. ožujka

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Milica, †Kuzma Petković

†Luka Hrnić

13. ožujka

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivan Hrnić

KUMULATIVNA SV. MISA

14. ožujka

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Nedjeljko Stjepović

†Mario Matijić

15. ožujka

petak

u 7.00 sati

u 17.15 sati

u 18.00 sati

†Matka(ž) Vitković

Pobožnost Križnog Puta

†Tilda Kuković

16. ožujka

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Meliko Antunica

17. ožujka

II. KORIZMENA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 17.30 sati

u 18.00 sati

†Antun Kristić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Mato Mišković

Pobožnost Križnog Puta

†Frane, †Stijepo Sesjak

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

1. ožujka

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Katinka Benković

†Miho Benić

2. ožujka

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

u 18.00 sati

†Ivan Matić

†Ivan, †Stana Marić

†Rade(ž) Težak-sprovodna

3. ožujka

VIII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Tomo, †Anica Njavro

Župna sv. Misa – Pro populo

†Ivo, †Ane Radić

†Slobo, †Mario Vladić

4. ožujka

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mara Jović

Na nakanu darovatelja

5. ožujka

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Marija Damjanović

†Kate, †Rade Hrdalo

6. ožujka

Čista srijeda

PEPELNICA

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Jele Kinkela

†Neda, †Boris Bukva

7. ožujka

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mario Bareza

†Božo, †Nikica Brajković

8. ožujka

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Zlatko Ogresta

†Mato Šimunović

9. ožujka

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

10. ožujka

I. KORIZMENA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Marija, †Blaž Ursić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Vjekoslav Karužić

†Ana Čupić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

22. veljače

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Antun, †Ruža Medo

Na nakanu Schonsttatskog pokreta

23. veljače

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Vidosava Matić (sprovodna)

†Marko Sentić

24. veljače

VII. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Stijepo, †Jozepka, †Niko Zvone

Župna sv. Misa – Pro populo

†Ivan Tomić

†Šime, †Ane Zupčić

25. veljače

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

††iz obitelji Pušić

† Ivica Šekerija (sprovodna)

26. veljače

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Josipa, †Vlaho, †Frano Bilić

†Ante Gnječ

27. veljače

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Neda Vuković

KUMULATIVNA SVETA MISA

28. veljače

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Anica Bijač, †Ljuba(ž) Vujnović

† Božica, †Antun Čagalj

1. ožujka

prvi petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Katinka Benković

†Miho Benić

2. ožujka

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ivan Matić

† Ivan, †Stana Marić

3. ožujka

VIII. NEDJELJA

KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Tomo, †Anica Njavro

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Ivo, †Ane Radić

†Slobo, †Mario Vladić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

8. veljače

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Anica, †Cvijeta Batina

†Radmila, †Vlaho Grbić, †Nada, ††Krampus

9. veljače

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Marija Zadjelović

†Božo, †Janja Ćurčija

10. veljače

V. NEDJELJA

KROZ GODINU

Gorica sv. Vlaha

u 8.00 sati

u 9.00 sati

u 11.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ivan Škrabić

GORICA SV. VLAHA

GORICA SV. VLAHA

†Florijan Ruso

†Marija Blitvić

11. veljače

ponedjeljak

Gospa Lurdska

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivan Cetinić

†Željko Matić

12. veljače

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ilija Krmek

†Frano, †Pavla, ††Bašica

13. veljače

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Verica Đuratović

KUMULATIVNA SVETA MISA

14. veljače

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivan, †Ante, †Janja, †Mila Butigan

††iz obitelji Nine i Tonija Vilović

15. veljače

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Pero Arbanas

†Kata, †Marko, †Teofilo Čeferin

16. veljače

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Vinko, †Ljubica Šendula

†Hrvoje Miloglav

17. veljače

VI. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

††iz obitelji Mata Glavinić

Župna sv. Misa – Pro populo

†Nikola, †Katica Cvjetović

†Zoran Brkan, ††Brkan

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

8. veljače

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Anica, †Cvijeta Batina

†Radmila, †Vlaho Grbić, †Nada, ††Krampus

9. veljače

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Marija Zadjelović

†Božo, †Janja Ćurčija

10. veljače

V. NEDJELJA

KROZ GODINU

Gorica sv. Vlaha

u 8.00 sati

u 9.00 sati

u 11.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ivan Škrabić

GORICA SV. VLAHA

GORICA SV. VLAHA

†Florijan Ruso

†Marija Blitvić

11. veljače

ponedjeljak

Gospa Lurdska

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivan Cetinić

†Željko Matić

12. veljače

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ilija Krmek

†Frano, †Pavla, ††Bašica

13. veljače

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Verica Đuratović

KUMULATIVNA SVETA MISA

14. veljače

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivan, †Ante, †Janja, †Mila Butigan

††iz obitelji Nine i Tonija Vilović

15. veljače

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Pero Arbanas

†Kata, †Marko, †Teofilo Čeferin

16. veljače

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Vinko, †Ljubica Šendula

†Hrvoje Miloglav

17. veljače

I. KORIZMENA NEDJELJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

††iz obitelji Mata Glavinić

Župna sv. Misa – Pro populo

†Nikola, †Katica Cvjetović

†Zoran Brkan, ††Brkan

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

1. veljače

prvi petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Marijana Puhjera

†Dobroslav Ćosić

2. veljače

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stane, †Frano Kmetović

†Žan Žanetić(sprovodna)

3. veljače

IV. nedjelja

kroz godinu

Sv. Vlaho

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ante, ††Dužević

NEMA SVETE MISE

NEMA SVETE MISE

†Šimun, †Iva, †Jozo, †Veselko

4. veljače

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Blaž Odak

†Živko Filipović

5. veljače

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Božena, †Ivo Orepić, †Rade Previšić

†Jela Vukić

6. veljače

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mara Vukasović

†Ane Stjepović

7. veljače

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Zdravka Bojić, †Zdenka Primorac

†Luce, ††Stanović

8. veljače

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Anica, †Cvijeta Batina

†Radmila, †Vlaho Grbić, †Nada, ††Krampus

9. veljače

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

10. veljače

V. nedjelja

kroz godinu

Gorica sv. Vlaha

u 8.00 sati

u 9.00 sati

u 11.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ivan Škrabić

GORICA SV. VLAHA

GORICA SV. VLAHA

†Florijan Ruso

†Marija Blitvić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

25. siječanj

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Rajmond, †Viktorija, †Tonći Zorenč

†Boža(ž), †Boško Šijaković

26. siječanj

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Milan Obad

27. siječanj

III. nedjelja kroz godinu

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ivan Kitin

Župna sv. Misa – Pro populo

†Josip Savić

†Vlaho Hrnić

28. siječanj

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivo Orlić

†Stjepan Tomić

29. siječanj

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mirjana Čagalj

†Nikola Tapalović

30. siječanj

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Andrija, †Ivica Matić

†Ivo Peko

31. siječanj

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Zdravko Golub, †Josipa(ž)Marlais, ††Marlais

†Žarko Šuta

1. veljača

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Marijana Puhjera

†Dobroslav Ćosić

2. veljača

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stane, †Frano Kmetović

† Žan Žanetić(sprovodna)

3. veljača

IV. nedjelja

kroz godinu

Sv. Vlaho

u 8.00 sati

u 18.00 sati

†Ante Dužević, ††Dužević

†Šimun, †Iva, †Jozo, †Veselko

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

18. siječanj

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mato Curić

†Pero, †Mare Sesjak

19. siječanj

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Tereza, †Luka, †Mira Stanišić

†Silvio, †Marko Božanja

20. siječanj

II. nedjelja kroz godinu

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Mato Mage

Župna sv. Misa – Pro populo

†Zvonimir Marković

†Tereza, †Ivan, †Ivo Martinović

21. siječanj

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Tonći Restović

†Anica Obad

22. siječanj

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Jele Obrvan, †Matija Barišić

Na nakanu Schonstattskog pokreta

23. siječanj

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivica Žile

KUMULATIVNA SVETA MISA

24. siječanj

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stojka, †Ivan, †Stana Noković

†Antun Šimunović

25. siječanj

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Rajmond, †Viktorija, †Tonći Zorenč

†Boža(ž), Vboško Šijaković

26. siječanj

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu

†Milan Obad

27. siječanj

III. nedjelja kroz godinu

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 11.30 sati

†Ivan Kitin

Župna sv. Misa – Pro populo

†Josip Savić

†Vlaho Hrnić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

11. siječanj

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Vide Obad

†Marija, †Cvijeto Đuratović

12. siječanj

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Vlaho Kužumolović

13. siječanj

KRŠTENJE ISUSOVO

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Bogdan, †Kate Jelić

Župna sv. Misa – Pro populo

†Vitorio, †Stoja Testa

†Jelisava, †Stipo Čelina

14. siječanj

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Vlatko, †Milka, †Nikola Curić

†Antun Mustapić

15. siječanj

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivo Matić(Žigović), ††Matić

†Pavo, †Divna, ††Dragobratović

16. siječanj

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Srećko, †Rosa, Mrvalj

†Luko Kraljević

17. siječanj

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Anton Brautović

†Jozo Vukašin

18. siječanj

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mato Curić

†Pero, †Mare Sesjak

19. siječanj

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Tereza, †Luka, †Mira Stanišić

†Silvio, †Marko Božanja

20. siječanj

II. NEDJELJA KROZ GODINU

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Mato Mage

Župna sv. Misa – Pro populo

†Zvonimir Marković

†Tereza, †Ivan, †Ivo Martinović

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

4. siječnja

petak

u 7.00 sati

u 7.00 sati

†Anica, †Stojka Obad

†Dragica Tomić, †Sofija, †Pavo Jurić

5. siječnja

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Josip Soljačić

Za zdravlje djeteta

II. NEDJELJA

PO BOŽIĆU

6. siječnja

nedjelja Bogojavljenje

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Franica, †Jakov Besjedica

Župna sv. Misa – Pro populo

†† iz ob. Antice i Mija Santini

†Nike Knego, †Franica, †Jelena Vidačić

7. siječnja

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Melko Antunica

8. siječnja

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Mihajlo Čudina

†Mato, †Meri, ††iz ob. Sekulo

9. siječnja

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Veselka, †Matija(m) Pervan

KUMULATIVNA SVETA MISA

10. siječnja

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Marija Kalinić

†Ivo Sjekavica

11. siječnja

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Vide Obad

†Marija, †Cvijeto Đuratović

12. siječnja

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Vlaho Kužumolović

13. siječnja

KRŠTENJE ISUSOVO

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Bogdan, †Kate Jelić

Župna sv. Misa – Pro populo

†Vitorio, †Stoja Testa

†Jelisava, †Stipo Čelina

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

28. prosinac

petak

u 8.00 sati †Gvido Branica

29. prosinac

subota

u 8.00 sati

u 8.00 sati

†Ante Mihočević

† Milena Dobrić

SVETA OBITELJ

30. prosinac

nedjelja

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ivan, †Kate Salečić

Župna sv. Misa – Pro populo

† Mare i Pavo Ljepopio

††Kramer, ††Bednar, †Rozina Dognar

31. prosinca

ponedjeljak STARA GODINA

u 8.00 sati

u 18.00 sati

†Jelena Curić

Misa Zahvalnica

1. siječanj

utorak

NOVA GODINA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

†Mato Mihajlović, ††Krešić

Za zdravlje

† Nikola Curić

2. siječanj

srijeda

u 8.00 sati †Ivan Perić (sprovodna)

3. siječanj

četvrtak

u 8.00 sati

u 8.00 sati

† Mato Vuličević

† Anđa Filić

4. siječanj

prvi petak

u 8.00 sati †Anica, †Stojka Obad

5. siječanj

subota

u 8.00 sati †Josip Soljačić

II. NEDJELJA

PO BOŽIĆU

6. siječanj

nedjelja

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Franica, † Jakov Besjedica

Župna sv. Misa – Pro populo

†† iz ob. Antice i Mija Santini

†Nike Knego, †Franica, †Jelena Vidačić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

21. prosinac

petak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Marija, †Vlaho Kraljić

†Kristo Kristić

22. prosinac

subota

Sv. Ivan Pavao II

u 6.00 sati

u 18.00 sati

Za zdravlje

Na nakanu Schonstattskog pokreta

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA

23. prosinac

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Pavo, †Luce Miladin

Župna sv. Misa – Pro populo

†Marija Soko

†Ivan Knezović

24. prosinac

Ponedjeljak

Badnji dan

u 6.00 sati

u 20.00 sati

u 24.00 sati

†Niko i Andrija Šanje

Dječja polnoćka

Polnoćka

25. prosinac

Utorak

Božić

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Anđa, †Mato Putica

Župna sv. Misa – Pro populo

†Daniel Sentić

Na nakanu za pokojne

26. prosinac

srijeda

Sv. Stjepan

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

†Mile Jakovljević

†Luka Tolj

KUMULATIVNA SVETA MISA

27. prosinac

četvrtak

u 8.00 sati

u 18.00 sati

†Ivan, †Snježana Čondić, †Ivan, †Mara Karoglan

NEMA SVETE MISE

28. prosinac

petak

u 8.00 sati

u 18.00 sati

†Gvido Branica

NEMA SVETE MISE

29. prosinac

subota

u 8.00 sati

u 18.00 sati

†Ante Mihočević, †Milena Dobrić

NEMA SVETE MISE

SVETA OBITELJ

30. prosinac

nedjelja

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ivan, †Kate Salečić

Župna sv. Misa – Pro populo

†Mare, †Pavo Ljepopio

††Kramer, ††Bednar, †Rozina Dognar

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

14. prosinac

petak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Jele Nikolić

†Stane, †Mato Điković

15. prosinac

subota

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Antun Mage

†Lucija Žitković

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA
16. prosinac
Nedjelja Caritasa

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Vladimir Miljević

Župna sv. Misa – Pro populo

†Petar Brnada

††Oberan, ††Šošić

17. prosinac

ponedjeljak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Ivan Mioč

†Mira Domes (sprovodna)

18. prosinac

Utorak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Emica, †Niko Vrhovac

†Ivana Bačić

19. prosinac

srijeda

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Marija Stražičić

†Miho, †Ane Kristović, †Božo Orlić

20. prosinac

četvrtak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Miho, ††Kristović

†Tomislav, ††Gudelj

21. prosinac

petak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Marija, †Vlaho Kraljić

†Kristo Kristić

22. prosinac

subota

u 6.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu za zdravlje

Na nakanu Schonstattskog pokreta

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA

23. prosinac

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Pavo, †Luce Miladin

Župna sv. Misa – Pro populo

†Marija Soko

†Ivan Knezović

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana
7. prosinac
Prvi petak
u 6.00 sati
u 18.00 sati

†Niko, †Mare Hapan

†Jele, †Vicko Rubeša

8. prosinac
subota

u 6.00 sati

u 17.00 sati
u 18.00 sati

†Marijana Puhjera

Vjenčanje: Ivan Pulić i Ana Mrša

†Davor Nikolić

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA
09. prosinac
u 8.00 sati
u 10.00 sati
u 11.30 sati
u 18.00 sati

†Ane, †Mato, †† Dužević
Župna sv. Misa – Pro populo

†Janja, †Pero Curić

†Jele, †Mato, †Ivo, †Nedjeljka Mojaš

10. prosinac
ponedjeljak

u 6.00 sati
u 18.00 sati

u 18.00 sati

†Miljenko Bratoš

†Ane Prlender (sprovodna)

† Željko Filičić (sprovodna)

11. prosinac
utorak
u 6.00 sati
u 18.00 sati

†Anđelina Petrović

†Josip Škrtić

12. prosinac
srijeda
u 6.00 sati
u 18.00 sati

†Ivan, †Bruno Primorac

KUMULATIVNA SVETA MISA

13. prosinac

četvrtak

u 6.00 sati
u 18.00 sati

†Kate, †Ivan Čavka

†Silvana Prce

14. prosinac
petak
u 6.00 sati
u 18.00 sati

†Jele Nikolić

†Stane, †Mato Điković

15. prosinac
subota
u 6.00 sati
u 18.00 sati

†Antun Mage

†Lucija Žitković

III. NEDJELJA DOŠAŠĆA
16. prosinac
Nedjelja Caritasa

u 8.00 sati
u 10.00 sati
u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Vladimir Miljević

Župna sv. Misa – Pro populo

†Petar Brnada

††Oberan, ††Šošić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

30. studenog

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Drage Arbanas

†Pavao Salečić

1. prosinca

subota

u 7.00 sati

u 17.00 sati

-

Na nakanu darovatelja

Vjenčanje: Maro Raič i Jelena Ivanišević

NEMA VEČERNJE SVETE MISE

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA

2. prosinca

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ivo, †Kate Hrdalo

Župna sv. Misa – Pro populo

†Luko Sjekavica

†Ivuša Piantanida

3. prosinca

ponedjeljak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Mare Plećaš

4. prosinca

utorak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Ivan Rajevac

5. prosinca

srijeda

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Jakov, †Antonija Žaja

†Šimun Oberan

6. prosinca

četvrtak

Sv. Nikola

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†NikolaGlavinić

†Staniša Anđelić

7. prosinca

Prvi petak

u 6.00 sati

u 18.00 sati

†Niko , †Mare Hapan

†Jele, †Vicko Rubeša

8. prosinca

subota

u 6.00 sati

u 17.00 sati

u 18.00 sati

†Marijana Puhjera

Vjenčanje: Ivan Pulić i Ana Mrša

†Davor Nikolić

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA

07. prosinca

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ane, †Mato, †† iz ob. Dužević

Župna sv. Misa – Pro populo

†Janja, †Pero Curić

†Jele, †Mato, †Ivo, †Nedjeljka Mojaš

 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

23. studenog

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Frane, †Janko Krmek

†Bernardina Orlić

24. studenog

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Vido, †Ruža Konjevod

†Vlaho Pavlović

25. studenoga

NEDJELJA KRISTA KRALJA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Stane, †Božo, †Mate Vuličević

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Jele, †Niko Mozara, †Kate Botica

††Šimović, †Mato Ivanika

26. studenoga

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Marko, †Jakobina Marić

†Luko, †Mare Kraljević

27. studenoga

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Jakov Ivanišin

28. studenoga

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

U čast srca Isusova

KUMULATIVNA SVETA MISA

29. studenoga

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Filip Ćorić, †Kate Stanković

†Mario, †Mara, †Đuro Matijić, †Pero, †Janja Burić

30. studenoga

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Drage Arbanas

†Pavao Salečić

1. prosinca

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

NEMA VEČERNJE MISE

2. prosinca

I. NEDJELJA

DOŠAŠĆA

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Ivo, †Kate Hrdalo

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Luko Sjekavica

†Ivuša Piantanida

 

Datum i dan Sat sv. mise Nakana

26. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Vicko Besjedica

†Šimun Oberan

27. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stjepo, †Ane, †Niko Đurišić

†Tereza, †Ivan, †Ivo Martinović

28. listopada

XXX. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Kate, †Ivo Bulić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Stanko Merkaš, ††Merkaš

†Nikola Hrtica

29. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Miše, †Kate Kuraica

†Jele Nikolić – sprovodna

30. listopada

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Vojislav Nikolić

†Vido Vlahinić

31. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Božena, †Ivo Orepić, †Rade Previšić

†Ivo Barbier, †Marko Petković, †Nevenka Radić

1. studenoga

četvrtak

SVI SVETI

u 7.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

†Romana, †Pero Mage

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Antica, †Pero Radulović

2. studenoga

petak

Dušni dan / Prvi petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Kate, †Ivo Mlinarić

†Nikša, †Pero Vukas

3. studenoga

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stijepo, †Milo, †Tonka Đurđević

Na nakanu darovatelja

4. studenoga

XXXI. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†† iz obitelji Iva Milovčić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†† iz obitelji Arbanas

†† iz obitelji Lukenda

 

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

19. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ivan Mrvalj

† Ivan Ćorvila

20. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ivo Gojak

† Ivo Zec

21. listopada

XXIX. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Mato, †Ane, †† Dužević

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Žarko Marić

† Marko, † Ljubica Kvestić

22. listopada

ponedjeljak

Blagdan sv. Ivana Pavla II

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu Schonstattskog pokreta

23. listopada

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

24. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stane, †Đuro, †† Koncul

KUMULATIVNA SVETA MISA

25. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Pavo, † Ana Vojvoda

†Stjepan, †Hrvoje Slišković, ††Knezović, ††Vidović

26. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Vicko Besjedica

† Šimun Oberan

27. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stjepo, †Ane, †Niko Đurišić

†Tereza, †Ivan, †Ivo Martinović

28. listopada

XXX. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Kate, †Ivo Bulić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Stanko Merkaš, ††Merkaš

†Nikola Hrtica

 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

12. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ruža Pavlović

† Olga Perušina

13. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Lucija,† Jozo

Na nakanu darovatelja

14. listopada

XXVIII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Jelka Tomaš

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Vladislav Merkaš

†† Udovičić, †† Vukčević

15. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Za zdravlje

† Mladen Ivanković

16. listopada

utorak

u 8.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Božica Kitin

17. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Mato Oberan

† Miho, † Mare Zvone

18. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Luka, † Veseljka Beritić

† Luka, † Beba Hrnić

19. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivan Mrvalj

† Ivan Ćorvila

20. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ivo Gojak

Na nakanu darovatelja

21. listopada

XXIX. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Mato, † Ane, †† Dužević

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Žarko Marić

† Marko, † Ljubica Kvestić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

04. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Marinka Kristić

† Ratomir Lopin

05. listopada

Petak

Prvi Petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Ane, †Jele, † Božo, ††Radić

06. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

07. listopada

XXVII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Ivo Dolina

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Luka, †Anđa, †Đuro Raguž

†Pere(ž), †Marko, †Jakov, ††Gleđ

08. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Jakov Bagarić

Na nakanu darovatelja

09. listopada

utorak

u 8.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Ivo Prkoča

10. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

KUMULATIVNA SVETA MISA

11. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Franjo Vnučec

12. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ruža Pavlović

† Olga Perušina

13. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

14. listopada

XXVIII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Jelka Tomaš

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Vladislav Merkaš

†† Udovvičić, ††Vukčević

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

28. rujna

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Miho Arbanas

Za zdravlje (Stanko Bulić i Šime Korljan)

29. rujna

subota

Festa sv. Mihajla

u 8.00 sati

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

† Branko, †Marija Brzica,

† Mara Bošković

Župna sv. Misa – Pro Populo† Lovro Ljevak

30. rujna

XXVI. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Stana, † Jovan Ristić

Župna sv. Misa – Pro Populo

Za pokojne

† Stane, †Stijepan Gustin

01. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

02. listopada utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Kate, † Jure Skansi

03. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Josip Santini

04. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Ratomir Lopin

05. listopada

prvi petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Ane, †Jele, †Božo, ††Radić

06. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Sprovodna

† Jakov Bagarić

07. listopada

XXVII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Ivo Dolina

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Luka, †Anđa, †Đuro Raguž

†Pere(ž), †Marko, †Jakov,† †Gleđ

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

21. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Miro Čokljat

† Jele Beloč

22. rujna

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

u 19.00 sati

† Anto Bobanović-Ćolić

Vjenčanje: Stjepović-Simunić

Na nakanu Schonsttatskog pokreta

23. rujna

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

† Marija, †Blaž Ursić

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Maja Pavlović

† Miho, †Marija Benković

24. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

u 18.00 sati

†Ivana Mijoč, †Ivan Đarinka, †Stipe Ćurin

† Lukša Knez

†Božidar Nakić

25. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

u 18.00 sati

† Stjepan Tomić

†Marko Petrković, †Marija Čebulc

†Antun, †Ane Svetac

26. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Anđelko Obad

Kumulativna misa

27. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† † Barišić

†Tonka(ž), †Milo, †Stijepo Đurđević

28. rujna

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Miho Arbanas

Na nakanu darovatelja

29. rujna

Subota

Festa sv. Mihajla

u 8.00 sati

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

†Branko, †Marija Brzica

†Mara Bošković

Na nakanu darovatelja

†Lovro Ljevak

30. rujna

XXVI. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Stana, † Jovan Ristić

Župna sv. Misa – Pro Populo

Na nakanu darovatelja

†Stane, †Stijepan Gustin

 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

14. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Miho, †Cvijeta Ćorak

† Ivo Puh

15. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Nikola Vrnoga

Na nakanu darovatelja

16. rujna

XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

† Ivo, †† Begović

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Đuro Šnajder

† Mare, †Klare, †Luka Bule

17. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Nikica Račić

† Kate i Niko Čučuk

18. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Ivo Matić Žigović

† Vice Modrinić

19. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Dražen, †Cvijeta Jović

† Marko Marić, ††Marić

20. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Stjepo Pavlović

† Zoran Milivojević

21. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Miro Čokljat

† Jele Beloč

22. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Anto Bobanović-Ćolić

Na nakanu Schonstattskog pokreta

23. rujna

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

† Marija, †Blaž Ursić

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Maja Pavlović

† Miho, † Marija Benković

 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

7. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Josipa (ž) Ban

†Ivan, †Marija, †Pavo Botica

8. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Andrija, †Luce Klokoč

Nema mise u župnoj crkvi

9. rujna

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Miho, †Mare, †Niko Zvone

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Vesna Mijović

†Rihard Ramić

10. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

Za zdravlje duše i tijela

†Tomislav Vuković

11. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ruža Bagarić

†Danijel, †Jasenka Roman

12. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Luka, †Anica Obad

KUMULATIVNA SVETA MISA

13. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ivan Katanić

†Petar, †Pavo, †Slavica Matana, †Nike Ivić

14. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Miho, †Cvijeta Ćorak

†Ivo Puh

15. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Nikola Vrnoga

Na nakanu darovatelja

16. rujna

XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

Na nakanu darovatelja

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Đuro Šnajder

†Mare, †Klare, †Luka Bule

 
 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

31. kolovoza

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Kata Radović

†Nike Knego, †Franica, †Jelena Vidačić

1. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Mare Sutić

Na nakanu darovatelja

2. rujna

XXII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

† Jure Marić

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Kate Jelić

† Mate, ††Granić, ††Grbavac, ††Nikolac

3. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Kate Mage

†† članovi Bratsva sv. Mihajla

4. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Dušan Čubrić

†Mare, †Pero, †Ivan, †Mare Vodopija

5. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Nedjeljko Stjepović, †Jelena Lovrić

† Jozo Lovrić

6. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Tilko Kuković

† Marija, †Albert, †Ladislav Tihole

7. rujna

Prvi petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Josipa (ž) Ban

† Ivan, † Marija, † Pavo Botica

8. rujna

subota

u 7.00 sati

       ----

† Andrija, † Luce Klokoč

Nema večernje sv. mise.

9. rujna

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

† Miho, †Mare, † Niko Zvone

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Vesna Mijović

† Rihard Ramić

Pretraži

Raspored svetih misa

 • Župna crkva Svetog Mihajla +

  Dr. Ante Šercera 1, Dubrovnik, tel /fax.: 432-027
  Nedjeljom i blagdanom su u 8.00, 10.00, 11.30 i 19.00 sati.
  Radnim danom i subotom: 07:00 i 19.00 sati.

 • Crkva Gospe od Milosrđa +

  Liechtensteinov put 16, Dubrovnik, tel.:325-155, fax: 325-156

  Nedjeljom: 9.00, 11.00 i 20.00 sati (od 01.06. do 31.08.)
  Radnim danom: 20.00 sati

 • Crkva Svetog Josipa +

  Kardinala Stepinca 26, Dubrovnik, tel. 435-290

  Nedjeljom: 8.00 sati. Od 01.06. do 30.09. radnim danom nema mise.

 • Bolnička kapela Gospe od Zdravlja +

  Opća bolnica Dubrovnik

  Prvi ponedjeljak u mjesecu pobožnost i sv. Misa za radno osoblje Bolnice u 15:30 sati kao i prigoda za sv. Ispovijed.
  Opširnije

 • 1

Djelatno vrijeme ureda

Mihajlo slika

ŽUPA SV. MIHAJLA

Dr. Ante Šercera br. 1

D U B R O V N I K

Tel.: 020/432-027

 

 DJELATNO VRIJEME UREDA:

Ponedjeljak: 12.00 – 18.00 sati

            Utorak: 08.00 - 14.00 sati

Srijeda: 12.00 – 18.00 sati

            Četvrtak: 08.00 - 14.00 sati

Petak: 8.00 – 14.00 sati

 

Župni ured ne radi sa strankama

subotom, nedjeljom i zapovijedanim blagdanima.

U hitnim slučajevima (bolesnik, smrt) ured je uvijek otvoren.

020/432 027

 

Don Robert Ćibarić, župnik, 091/600-1404

            Tajnica 098/935-4920