• 1
 • 2
 • 3

raspored misa
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

26. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Vicko Besjedica

†Šimun Oberan

27. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stjepo, †Ane, †Niko Đurišić

†Tereza, †Ivan, †Ivo Martinović

28. listopada

XXX. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Kate, †Ivo Bulić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Stanko Merkaš, ††Merkaš

†Nikola Hrtica

29. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Miše, †Kate Kuraica

†Jele Nikolić – sprovodna

30. listopada

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Vojislav Nikolić

†Vido Vlahinić

31. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Božena, †Ivo Orepić, †Rade Previšić

†Ivo Barbier, †Marko Petković, †Nevenka Radić

1. studenoga

četvrtak

SVI SVETI

u 7.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

†Romana, †Pero Mage

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Antica, †Pero Radulović

2. studenoga

petak

Dušni dan / Prvi petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Kate, †Ivo Mlinarić

†Nikša, †Pero Vukas

3. studenoga

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stijepo, †Milo, †Tonka Đurđević

Na nakanu darovatelja

4. studenoga

XXXI. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†† iz obitelji Iva Milovčić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†† iz obitelji Arbanas

†† iz obitelji Lukenda

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

19. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ivan Mrvalj

† Ivan Ćorvila

20. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ivo Gojak

† Ivo Zec

21. listopada

XXIX. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Mato, †Ane, †† Dužević

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Žarko Marić

† Marko, † Ljubica Kvestić

22. listopada

ponedjeljak

Blagdan sv. Ivana Pavla II

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu Schonstattskog pokreta

23. listopada

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

24. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stane, †Đuro, †† Koncul

KUMULATIVNA SVETA MISA

25. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Pavo, † Ana Vojvoda

†Stjepan, †Hrvoje Slišković, ††Knezović, ††Vidović

26. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Vicko Besjedica

† Šimun Oberan

27. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Stjepo, †Ane, †Niko Đurišić

†Tereza, †Ivan, †Ivo Martinović

28. listopada

XXX. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

†Kate, †Ivo Bulić

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Stanko Merkaš, ††Merkaš

†Nikola Hrtica

 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

12. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ruža Pavlović

† Olga Perušina

13. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Lucija,† Jozo

Na nakanu darovatelja

14. listopada

XXVIII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Jelka Tomaš

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Vladislav Merkaš

†† Udovičić, †† Vukčević

15. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Za zdravlje

† Mladen Ivanković

16. listopada

utorak

u 8.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Božica Kitin

17. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Mato Oberan

† Miho, † Mare Zvone

18. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Luka, † Veseljka Beritić

† Luka, † Beba Hrnić

19. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

†Ivan Mrvalj

† Ivan Ćorvila

20. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ivo Gojak

Na nakanu darovatelja

21. listopada

XXIX. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Mato, † Ane, †† Dužević

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Žarko Marić

† Marko, † Ljubica Kvestić

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

04. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Marinka Kristić

† Ratomir Lopin

05. listopada

Petak

Prvi Petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Ane, †Jele, † Božo, ††Radić

06. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

07. listopada

XXVII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Ivo Dolina

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Luka, †Anđa, †Đuro Raguž

†Pere(ž), †Marko, †Jakov, ††Gleđ

08. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Jakov Bagarić

Na nakanu darovatelja

09. listopada

utorak

u 8.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Ivo Prkoča

10. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

KUMULATIVNA SVETA MISA

11. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Franjo Vnučec

12. listopada

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Ruža Pavlović

† Olga Perušina

13. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

14. listopada

XXVIII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Jelka Tomaš

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Vladislav Merkaš

†† Udovvičić, ††Vukčević

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

28. rujna

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Miho Arbanas

Za zdravlje (Stanko Bulić i Šime Korljan)

29. rujna

subota

Festa sv. Mihajla

u 8.00 sati

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

† Branko, †Maja Brzica,

† Mara Bošković

Župna sv. Misa – Pro Populo† Lovro Ljevak

30. rujna

XXVI. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Stana, † Jovan Ristić

Župna sv. Misa – Pro Populo

Za pokojne

† Stane, †Stijepan Gustin

01. listopada

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

Na nakanu darovatelja

02. listopada utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Kate, † Jure Skansi

03. listopada

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Josip Santini

04. listopada

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

† Ratomir Lopin

05. listopada

prvi petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Na nakanu darovatelja

†Ane, †Jele, †Božo, ††Radić

06. listopada

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

Sprovodna

† Jakov Bagarić

07. listopada

XXVII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Ivo Dolina

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Luka, †Anđa, †Đuro Raguž

†Pere(ž), †Marko, †Jakov,† †Gleđ

 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

21. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Miro Čokljat

† Jele Beloč

22. rujna

subota

u 7.00 sati

u 18.00 sati

u 19.00 sati

† Anto Bobanović-Ćolić

Vjenčanje: Stjepović-Simunić

Na nakanu Schonsttatskog pokreta

23. rujna

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

† Marija, †Blaž Ursić

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Maja Pavlović

† Miho, †Marija Benković

24. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

u 18.00 sati

†Ivana Mijoč, †Ivan Đarinka, †Stipe Ćurin

† Lukša Knez

†Božidar Nakić

25. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

u 18.00 sati

† Stjepan Tomić

†Marko Petrković, †Marija Čebulc

†Antun, †Ane Svetac

26. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Anđelko Obad

Kumulativna misa

27. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† † Barišić

†Tonka(ž), †Milo, †Stijepo Đurđević

28. rujna

petak

u 7.00 sati

u 18.00 sati

† Miho Arbanas

Na nakanu darovatelja

29. rujna

Subota

Festa sv. Mihajla

u 8.00 sati

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 18.00 sati

†Branko, †Marija Brzica

†Mara Bošković

Na nakanu darovatelja

†Lovro Ljevak

30. rujna

XXVI. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 18.00 sati

† Stana, † Jovan Ristić

Župna sv. Misa – Pro Populo

Na nakanu darovatelja

†Stane, †Stijepan Gustin

 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

14. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Miho, †Cvijeta Ćorak

† Ivo Puh

15. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Nikola Vrnoga

Na nakanu darovatelja

16. rujna

XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

† Ivo, †† Begović

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Đuro Šnajder

† Mare, †Klare, †Luka Bule

17. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Nikica Račić

† Kate i Niko Čučuk

18. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Ivo Matić Žigović

† Vice Modrinić

19. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Dražen, †Cvijeta Jović

† Marko Marić, ††Marić

20. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Stjepo Pavlović

† Zoran Milivojević

21. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Miro Čokljat

† Jele Beloč

22. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Anto Bobanović-Ćolić

Na nakanu Schonstattskog pokreta

23. rujna

XXV. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

† Marija, †Blaž Ursić

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Maja Pavlović

† Miho, † Marija Benković

 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

7. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Josipa (ž) Ban

†Ivan, †Marija, †Pavo Botica

8. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Andrija, †Luce Klokoč

Nema mise u župnoj crkvi

9. rujna

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

†Miho, †Mare, †Niko Zvone

Župna sv. Misa – Pro Populo

†Vesna Mijović

†Rihard Ramić

10. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

Za zdravlje duše i tijela

†Tomislav Vuković

11. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ruža Bagarić

†Danijel, †Jasenka Roman

12. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Luka, †Anica Obad

KUMULATIVNA SVETA MISA

13. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Ivan Katanić

†Petar, †Pavo, †Slavica Matana, †Nike Ivić

14. rujna

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Miho, †Cvijeta Ćorak

†Ivo Puh

15. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Nikola Vrnoga

Na nakanu darovatelja

16. rujna

XXIV. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

Na nakanu darovatelja

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Đuro Šnajder

†Mare, †Klare, †Luka Bule

 
 
 
 
Datum i dan Sat sv. mise Nakana

31. kolovoza

petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Kata Radović

†Nike Knego, †Franica, †Jelena Vidačić

1. rujna

subota

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Mare Sutić

Na nakanu darovatelja

2. rujna

XXII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

† Jure Marić

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Kate Jelić

† Mate, ††Granić, ††Grbavac, ††Nikolac

3. rujna

ponedjeljak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Kate Mage

†† članovi Bratsva sv. Mihajla

4. rujna

utorak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Dušan Čubrić

†Mare, †Pero, †Ivan, †Mare Vodopija

5. rujna

srijeda

u 7.00 sati

u 19.00 sati

†Nedjeljko Stjepović, †Jelena Lovrić

† Jozo Lovrić

6. rujna

četvrtak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Tilko Kuković

† Marija, †Albert, †Ladislav Tihole

7. rujna

Prvi petak

u 7.00 sati

u 19.00 sati

† Josipa (ž) Ban

† Ivan, † Marija, † Pavo Botica

8. rujna

subota

u 7.00 sati

       ----

† Andrija, † Luce Klokoč

Nema večernje sv. mise.

9. rujna

XXIII. NEDJELJA KROZ GODINU „B“

u 8.00 sati

u 10.00 sati

u 11.30 sati

u 19.00 sati

† Miho, †Mare, † Niko Zvone

Župna sv. Misa – Pro Populo

† Vesna Mijović

† Rihard Ramić

Pretraži

Raspored svetih misa

 • Župna crkva Svetog Mihajla +

  Dr. Ante Šercera 1, Dubrovnik, tel /fax.: 432-027
  Nedjeljom i blagdanom su u 8.00, 10.00, 11.30 i 18.00 sati.
  Radnim danom i subotom: 07:00 i 18.00 sati.

 • Crkva Gospe od Milosrđa +

  Liechtensteinov put 16, Dubrovnik, tel.:325-155, fax: 325-156

  Nedjeljom: 9.00, 11.00 i 20.00 sati (od 01.06. do 31.08.)
  Radnim danom: 20.00 sati

 • Crkva Svetog Josipa +

  Kardinala Stepinca 26, Dubrovnik, tel. 435-290

  Nedjeljom: 8.00 sati. Od 01.06. do 30.09. radnim danom nema mise.

 • Bolnička kapela Gospe od Zdravlja +

  Opća bolnica Dubrovnik

  Prvi ponedjeljak u mjesecu pobožnost i sv. Misa za radno osoblje Bolnice u 15:30 sati kao i prigoda za sv. Ispovijed.
  Opširnije

 • 1

Djelatno vrijeme ureda

Mihajlo slika

ŽUPA SV. MIHAJLA

Dr. Ante Šercera br. 1

D U B R O V N I K

Tel.: 020/432-027

 

 DJELATNO VRIJEME UREDA:

 Ponedjeljak: 12.00 – 18.00 sati

Utorak: 8.00 – 14.00 sati

Srijeda: 12.00 – 18.00 sati

Četvrtak: 8.00 – 14.00 sati

Petak: 8.00 – 14.00 sati

 

Župni ured ne radi sa strankama

subotom, nedjeljom i zapovijedanim blagdanima.

U hitnim slučajevima (bolesnik, smrt) ured je uvijek otvoren.

020/432 027, 098/935 4920

 

Don Robert Ćibarić, župnik, 091/600-1404